ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
คติพจน์ของบุคคลสำคัญ
ประพันธ์โดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาขาย 90.00 บาท
ประหยัด 10.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744094206
BARCODE: 9789744094209
สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ
หน้ายก 32 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 296
ปก อ่อน
   
เรื่องย่อ
คติพจน์ หรือสุภาษิต เป็นแก่นความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของคน ผ่านการทดสอบกลั่นกรองครั้งแล้วครั้งเล่า จนกลายเป็นสัจธรรมของชีวิต และมีบทบาทชี้นำอย่างสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของ คน ถ้าหากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต การยึดถือคติพจน์ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ย่อมจะช่วยให้เรามีโอกาสก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้น

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.