ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
การออกแบบสัญลักษณ์ (หมด)
ประพันธ์โดย อ.อนันต์ ประภาโส
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาขาย 315.00 บาท
ประหยัด 35.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748657922
BARCODE: 9789748657929
สำนักพิมพ์: สิปประภา
   
เรื่องย่อ
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการออกแบบสัญลักษณ์ในหลายแง่มุม คือ ความสำคัญ ประวัติ ความหมาย ประเภท หลักการออกแบบ แนวทางการออกแบบ กระบวนการออกแบบ จิตวิทยาการออกแบบ การอธิบายความหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยตัวอย่างสัญลักษณ์จำนวนหลายร้อยดวง ประกอบเนื้อหาแต่ละเรื่องเพื่อความเข้าใจและเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาและมืออาชีพทางด้านออกแบบพาณิชยศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบโฆษณา ออกแบบกราฟิก ฯลฯ และยังใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจและนักธุรกิจที่มองหาสัญลักษณ์สำหรับบริการและสินค้าของตน

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.