ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
1000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย เล่ม 1
ประพันธ์โดย อ.พฤกษะศรี
ราคาปก 40.00 บาท
ราคาขาย 36.00 บาท
ประหยัด 4.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748709582
BARCODE: 9789748709581
สำนักพิมพ์: PAPER WORLD
หน้ายก 8 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 64
ปก อ่อน
   
เรื่องย่อ
หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือศัพท์คำพ้อง อังกฤษ - ไทย 20,000 ตำ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในผู้สนใจเรียนอังกฤษ ที่เลือกพิมพ์ 1,000 คำ เพราะเป็นศัพท์อังกฤษที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ในบทเรียนและเหมาะสมกับระดับนักเรียนชั้นประถมต้นและปลาย วิธีอ่านศัพท์คล้องจองกันนี้ ทำให้นักเรียนจำคำศัพท์ง่าย ประกอบกับการฝึกเขียน ทำให้เรียนอังกฤษได้เร็วขึ้น ผู้ปกครองและครู สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นพี่เลี้ยงอ่านออกเสียงคำศัพท์ ซึ่งมีคำอ่านที่ถูกต้องกำกับอยู่ทุกคำ

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.