ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
ศัพท์ จีน-อังกฤษ-ไทย ชุดที่1 ผลไม้และผัก
ประพันธ์โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา
ราคาปก 25.00 บาท
ราคาขาย 22.50 บาท
ประหยัด 2.50 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748858839
BARCODE: 9789748858838
สำนักพิมพ์: ทฤษฎี
หน้ายก 32 หน้ายกพิเศษ
   
เรื่องย่อ
หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลศัพท์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันไว้เป็นหมวดหมู่ เป็น 4 เล่ม 1.ชุดผลไม้และผัก 2.ชุดสัตว์และแมลง 3.ชุดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ และ 4.ชุดบุคคลและอาชีพ โดยมีภาพประกอบสวยงามพร้อม กำกับเสียงอ่านภาษาจีนด้วยพินอิน ไทย อังกฤษ ตัวอักษรจีนด้านบนและด้านล่างภาพเป็นตัวเดียวกัน แต่คนละแบบตัวอักษร ข้างบนภาพเป็นตัวย่อพร้อมพินอิน แบบจีนแผ่นดินใหญ่ ตัวอักษรข้างล่างเป็นตัวเต็มพร้อมพินอิน แบบจีนไต้หวัน แถวต่อมาเป็นคำกำกับเสียงอ่านจีนกลาง - แต้จิ๋ว ด้วยภาษาไทย แถวล่างสุดเป็นคำแปลอังกฤษ-ไทย

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.