ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
ประติมากรรมพื้นฐาน
ประพันธ์โดย มัย ตะติยะ
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาขาย 216.00 บาท
ประหยัด 24.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749413571
BARCODE: 9789749413579
สำนักพิมพ์: สิปประภา
หน้ายก 8 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 160
ปก อ่อน
   
เรื่องย่อ
หนังสือเล่มนี้ดัดแปลงมาจากเอกสารคำสอนรายวิชา ประติมากรรมพื้นฐาน รหัสวิชา 2021301 ของผู้เขียนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของประติมากรรมเบื้องต้น และเป็นปฐมแห่งการศึกษาก่อนที่จะนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติหรือนำไปสู่การสร้างผล

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.