ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
A-Z โลกคำศัพท์ ชุด อาชีพ
ประพันธ์โดย สมหญิง สัมฤทธิ์ผล
ราคาปก 20.00 บาท
ราคาขาย 18.00 บาท
ประหยัด 2.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749520327
BARCODE: 9789749520321
สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ
หน้ายก 32 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 32
ปก อ่อน
   
เรื่องย่อ
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทย และภาพอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ เรียงตามลำดับ A-Z เช่น astronaut, barber, carpenter, doctor, electrician, florist, gardener, hairdresser, iceman, judge, kindergartener, librarian, magician, nurse, operator, postman, queen, referee, surgeon, tailor, umpire, veterinarian, waiter, xylophonist, yogi, zoologist

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.