ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
- จีนจำนรรจา โดย จรัสศรี จิรภาส
- เรียนอย่างเข้าใจไวยากรณ์จีน 2 โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
- ภาษาจีนกลางสำหรับงานประกาศเสียงตามสาย โดย จรัสศรี จิรภาส
- พจนานุกรม จีน-ไทย โดย ศ.เผย์ เสี่ยวชุ่ย
- สนุกกับสำนวนจีนพักท้าย โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา, แปล/เรียบเรียงโดย -
- สารพันคำกริยาภาษาจีน โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา
- เรียนอย่างเข้าใจ ไวยากรณ์ จีน โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เครื่องหมายวรรคตอนและสัญญาลักษณ์พิเศษในภาษาจีน
ประพันธ์โดย จรัสศรี จิรภาส
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาขาย 171.00 บาท
ประหยัด 19.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167246154
BARCODE: 9786167246154
สำนักพิมพ์: ทฤษฎี
หน้ายก 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 208
ปก อ่อน
เนื้อใน ถนอมสายตา
   
เรื่องย่อ
เล่มแรกของไทย
ครบถ้วน สมบูรณ์ เจาะลึก เข้าใจง่าย ใช้ได้ถูกต้อง

เครื่องหมายวรรคตอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาษาจีน หากไม่ใส่หรือใช้ผิด
จะสื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไป ผู้ศึกษาจึงต้อง รู้รอบ
และรู้ลึก เพื่ออ่านและเขียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
-ความเป็นมา ประเภท และวิธีใช้เครื่องหมายวรรคตอน
-สัญญาลักษณ์พิเศษต่างๆ ในงานเขียนภาษาจีน
-เทียบเคียงตำแหน่งของเครื่องหมายวรรคตอนในตัวอย่างประโยคจีน-ไทย
แม้ไม่รู้ภาษาจีนก็สามารถศึกษาจากประโยคภาษาไทยได้
-การเขียนตัวเลขทั่วไปและแบบแผน
-ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างของประเภทและชื่อเครื่องหมายวรรคตอน
อังกฤษ-ไทย-จีน
-วิธีพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษในโปรแกรม MS Word
-ทัศนะของชาวจีนเกี่ยวกับความสำคัฐของการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
พร้อมเกร็ดน่ารู้อีกมากมายในเล่ม

สารบัญ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนและสัญญาลักษณ์ต่างๆในภาษาจีน
-การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในงานเขียนภาษาจีน
-เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษในภาษาจีน
-การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนใน MS Word
-วิธีการนับจำนวนคำหรือจำนวนตัวอักษรรวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนใน
MS Word
-หลักเกณฑ์การเขียนและอ่านตัวเลขในภาษาจีน
-แบบทดสอบความเข้าใจ
-ภาคผนวก
-ความรู้เสริม
-ความสำคัญของเครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีนในทัศนะของผู้เขียนและผู้สอนชาวจีน
-รู้จักผู้เขียน

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.