ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
ร้อยพรรณพฤกษา ผลไม้ในเมืองไทย
ประพันธ์โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาขาย 135.00 บาท
ประหยัด 15.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167376530
BARCODE: 9786167376530
สำนักพิมพ์: เศรษฐศิลป์
หน้ายก 20 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 112
ปก อ่อน
เนื้อใน อาร์ตมัน 4 สี
   
เรื่องย่อ
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงผลไม้มีมากมายหลายชนิด ในเล่มได้บอกลักษณะของลำต้น การปลูกเลี้ยง การเก็บเกี่ยว จนจนถึงประโยชน์ของผลไม้แต่ละชนิดโดยละเอียด เนื้อหาด้านในอ่านง่าย โดยการพิมพ์ด้วย 4 สีทั้งเล่ม

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.