ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
ประโยชน์ของความกตัญญู
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคาปก 25.00 บาท
ราคาขาย 22.50 บาท
ประหยัด 2.50 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744098801
BARCODE: 9789744098801
สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ
หน้ายก 20 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 50
   
เรื่องย่อ
ประโยชน์ของความกตัญญู คนกตัญญูกตเวที ย่อมทำอะไรได้หลายอย่าง และในที่สุดก็เป็นสัตบุรุษ ความหมายของสัตบุรุษนี้ คือเป็นผู้มีความสงบหรือทำความสงบ ส่วนตัวก็มีความสงบ ผู้อื่นก็พลอยได้รับความสงบจากสัตบุรุษ แต่โดยส่วนใหญ่ท่านหมายถึง การสงบระงับในส่วนจิตใจของตน

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.