ศาสนาและปรัชญา
อาหารและสุขภาพ
ภาษา
    ไทย
    อังกฤษ
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เกาหลี
    เยอรมัน
    ภาษาอื่นๆ
วรรณกรรม
ศิลปะและดนตรี
ประวัติศาสตร์
เด็กและเยาวชน
เสริมความรู้
สารคดี
สังคมและการเมือง
จิตวิทยาธุรกิจ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ปกิณกะ
 
  ค้นหา
  จาก
 
สุขภาพใจ
ทฤษฎี
สิปประภา
ธรรมชาติ
เปเปอร์เวิร์ล
สายรุ้ง
ANANDA
คติพจน์เหมาเจ๋อตง ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
แปล/เรียบเรียงโดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาขาย 135.00 บาท
ประหยัด 15.00 บาท
   
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744099327
BARCODE: 9789744099327
สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ
หน้ายก 32 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 440
ปก อ่อน
เนื้อใน -
สินค้าเสริม -
   
เรื่องย่อ
ถ้าไม่มีประธานเหมาเจ๋อตง ก็ไม่มีประเทศจีนใหม่
ถ้าไม่มีความคิดเหมาเจ๋อตง ก็จะไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างทุกวันนี้
หนังสือรวบรวมคติพจน์ คมความคิดของประธานเหมาเจ๋อตง ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพย์สมบัติทางจิตใจอันล้ำค่าของชาวจีน สะท้อนให้เห็นถึงความคิดในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ ของประธานเหมาเจ๋อตง เช่น สังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์, การจัดการความขัดแย้งภายในหมู่ประชาชนอย่างถูกต้อง, สงครามกับสันติภาพ, ลัทธิรักชาติ และลัทธิสากลนิยม, การรับใช้ประชาชน, ระบอบประชาธิปไตยรวมศูนย์, การพึ่งตนเองและต่อสู้อย่างทรหดอดทน, แง่คิดเกี่ยวกับเยาวชน-ปัญญาชน-สตรี-ศิลปวัฒนธรรม, ฯลฯ

go to top ^

ติดต่อเรา webmaster@booktime.co.th

© 2004-2008 Book Time co., ltd.