แก่นพุทธศาสตร์ - Book Time: be wise in time
บทความ

แก่นพุทธศาสตร์
18-06-67 โดย Admin Online
แชร์: line

 

“ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูก็ตาม
เป็นของกูก็ตาม นี่แหละคือแม่บทของกิเลสทั้งปวง”
- แก่นพุทธศาสน์ -
.
สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น อาตมาอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆ ที่มีกล่าวอยู่ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"
---------------------------------------------------------------
ชื่อหนังสือ : แก่นพุทธศาสน์
ประพันธ์โดย : พุทธทาสภิกขุ
ราคา : 120 บาท พิเศษเหลือ 108 บาท
.
สั่งซื้อได้ที่

 Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744