คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (เล่มดำในตำนาน) - Book Time: be wise in time
คู่มือสอบ คู่มือเอนทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (เล่มดำในตำนาน)


ราคาปก: 390.00 บาท
ราคาขาย: 351.00 บาท
ประหยัด: 39 บาท (10 %)
คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (เล่มดำในตำนาน)ขายดี
ผู้เขียน: นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789749337400
สำนักพิมพ์ สิปประภา
21 x 28.6 ซ.ม.
400 หน้า
ปกอ่อน
ปอนด์

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ความเป็นสถาปัตย์ มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากนักออกแบบแขนงอื่นๆ ตรงที่ สถาปัตย์เป็นสาขาวิชาที่รวมองค์ความรู้สองอย่างเข้าด้วยกัน นั่นคือ ศาสตร์และศิลป์ สถาปนิกจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านศิลปะ เพื่อออกแบบอาคารให้มีความโดดเด่นเป็นสง่า สวยงาม น่าอยู่ น่าใช้สอย สร้างความสุขใจให้กับผู้ที่เข้าไปใช้สอยพื้นที่นั้นๆ หนังสือเล่มนี้ คุณนันทวัชร์ ชัยมโนนาถ และคณะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ขึ้นด้วยองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อให้เป็นหนังสือเล่มเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชาชีพนี้ก็สามารุนำไปใช้อ่านประกอบเพื่อทำความเข้าใจที่จะตัดสินใจสร้างหรือซื้อที่พักอาศัย

สารบัญ

 • นักออกแบบคืออะไร
 • การวาดคน
 • การวาดต้นไม้
 • การวาดรถ
 • องค์ประกอบของการออกแบบ
 • หลักการออกแบบ
 • ตัวอย่างข้อสอบองค์ประกอบของการออกแบบ
 • เฉลย
 • โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
 • ตัวอย่างข้อสอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
 • เฉลย
 • สถาปัตยกรรมไทย
 • สถาปัตยกรรมเขตร้อน
 • ตัวอย่างข้อสอบสถาปัตยกรรมเขตร้อน
 • เฉลย
 • การเขียนทัศนียภาพ
 • การเขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
 • การออกแบบสัญลักษณ์
 • การออกแบบโปสเตอร์
 • SKETCH DESIGN
 • ผลงานน้องๆ
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติผู้เขียน

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744