จีนโต ฉันตาม (แทบไม่ทัน) - Book Time: be wise in time
บริหาร/จิตวิทยา/How-to
จีนโต ฉันตาม (แทบไม่ทัน)

ผู้เขียน: จรัสศรี จิรภาส
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปก: 1,200.00 บาท
ราคาขาย: 1,080.00 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ ยิ่งซื้อ ยิ่งลด
ประหยัด: 120 บาท (10 %)
จีนโต ฉันตาม (แทบไม่ทัน) ใหม่
ผู้เขียน: จรัสศรี จิรภาส
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

จีนโต โตด้วยว่าหลายประเทศยกย่องให้เป็น “ผู้ใหญ่” แห่งเอเชีย หรือไม่ว่าจะเป็น “ยักษ์ใหญ่” ของโลก ก็ตามแต่…ก็ใช่ว่า เราสักจะมองว่าจีนโตอย่างไร อย่างไรถึงโต ขณะที่ “ฉันตาม” แทบไม่ทัน เนื่องว่า เราต่างพยายามตามกระแสการเติบโตทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศที่นําสมัยเท่านั้นหรือไม่

วิถีชีวิตที่ค่อยๆ แปรสภาพจากล้าสมัยเป็นนําสมัยของจีน ต่างมาจากการวางรากฐาน “การศึกษา” อันเข้มข้น ขันแข็ง และต่อเนื่องของจีนทั้งสิ้น

มุมมองที่ผู้เขียนเห็นจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับจากปี 2000-2022 ไม่ใช่มุมมอง เพียงแค่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ “จีนใหม่” เท่านั้น  การ “ปลูกแฝง” ให้เยาวชนรักชาติ เข้าใจบทบาทของชาติและบทบาทของตน  การ “ปลูกฝัง” การศึกษาอันเข้มข้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล มัธยม จนถึงยุทธศาสตร์ 985 211 และ “ซวงอีหลิว” ซึ่งจีนเตรียมที่จะรุกก้าวเพื่อให้ทัดเทียมหรือก้าวนําอารยประเทศทั้งหลาย เป็นมุมมอง ที่เราท่านไม่ควรคลาดสายตา จีนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในระบบหรือในสถาบัน ศึกษาเท่านั้น  ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  เรายังได้เห็นการสร้างประชาคมเรียนรู้ จากกระดานข่าว สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการศึกษาของจีน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอนิทรรศการ หอสมุด ร้านหนังสือ เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือ อย่างแนบแน่นระหว่างผู้ปกครอง (สถาบันครอบครัว) กับสถาบันการศึกษา ทุกฝ่ายรู้ บทบาทของตน… ร่วมมือ… จับมือ… พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จีนไม่เคยด้อยค่าการศึกษา การศึกษาเท่านั้นที่จีนตระหนักว่าจะสร้าง จีน ให้ โต ได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง

สารบัญ

บทที่1 “จีนขนบ” ในไทย

บทที่2 “จีนใหม่”

บทที่3 ย้อนมองจีน ต้นศตวรรษ 21 ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์

บทที่4 วัฒนธรรมตรุษจีนที่แปรเปลี่ยน

บทที่5 หลากล้อในจีน

บทที่6 “เซี่ย-ชิว-ตง-ชุน” ร้อน-ร่วง-หนาว-ผลิ จากร้อนสู่ฤดูกาลแห่งความหวัง

บทที่7 สารพัน “เมี่ยน” อาหารเส้นทั่วแคว้นแดนจีน

บทที่8 สารพัด “ปิ่ง” อาหารแป้งทั่วแคว้นถิ่นจีน

บทที่9 ขนบนิยมการรับประทานขนมหวานของชาวจีนและ “เต้าเซียงชุน” ร้านขนมเก่าแก่ที่สุดของจีน

บทที่10 อาหารจีนถูกปากนักเรียนไทย (อยู่จีนไม่ได้ลองเหมือนไปไม่ถึงจีน)

บทที่11 ปฏิวัติห้องสุขาจีน

บทที่12 ภาษาที่แปรผันตามกาลสมัย

บทที่13 ภาษาบนโซเชียลมีเดียของจีน (ภาษาบนโลกออนไลน์จีน)

บทที่14 ศัพท์บนสื่ออิเล็กทรกนิกส์จีน

บทที่15 “เสวียเยว่นลู่” “เป่ยอวี่” และ “อู่เต้าโข่ว” ถนนวิทยาลัยแห่งสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยจีนที่ไม่มีนักเรียนไทยไม่รู้จัก และย่านสวรรค์บนดินของนักศึกษาต่างชาต

บทที่16 การติดต่อกับทางบ้านของนักเรียนไทยก่อนยุค “วีแชท” และแอปพลิเคชันน

คลิกลิ้งค์เพื่อดูแกลเลอรีบนออนไลน์

https://www.booktime.co.th/บทความ/แกลเลอรีออนไลน์_หนังสือ_จีนโต_ฉันตาม_(แทบไม่ทัน)

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books
บุญศักดิ์ แสงระวี
฿200.00 ฿160
เอ็ดการ์ สโนว์
฿350.00 ฿280
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
฿250.00 ฿225
ประณีต ธาราทิพย์
฿200.00 ฿160
บุญศักดิ์ แสงระวี
฿100.00 ฿80
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอเชียแพ็ค
฿130.00 ฿117
หลี่ เสี่ยวเซียง
฿150.00 ฿135
กองบรรณาธิการ สนพ.เอเชียแพ็ค
฿160.00 ฿144
สมพร ภาวิจิตร
฿100.00 ฿90
บุญศักดิ์ แสงระวี
฿120.00 ฿50

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744