ศาสนาคือโรงพยาบาลโลก - Book Time: be wise in time
๑๐๐ เล่ม อยู่กับโลก คู่มือเหนือโรค
ศาสนาคือโรงพยาบาลโลก

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปก: 55.00 บาท
ราคาขาย: 49.50 บาท
ประหยัด: 5.5 บาท (10 %)
ศาสนาคือโรงพยาบาลโลก
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

อยู่กับโลก

โลกนี้ หมายถึงโลกภายนอกทั้งหมดที่แวดล้อมตัวเราและโลกภายในตัวเรา โลกภายในใจ ซึ่งขณะนี้เราต่างล้วนต้องการคู่มือที่จะอยู่กับโลกทั้งสองให้อยู่ได้เหนือทุกข์ เหนือโรค เหนือโลกทั้งปวง

ศาสนาคือ โรงพยาบาลโลก          

โลกนี้มีศาสนาแต่เพียงศาสนาเดียวคือ ศาสนาแห่งการกระทำเพื่อให้หลุดรอดจากความทุกข์ตามที่ตนเห็นว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรและเป็นสิ่งที่ควรได้รับความเคารพนับถืออย่างสม่ำเสมอกัน ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันท์ซึ่งกันและกันนี่แหละคือตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา

คลิกลิ้งค์เพื่อฟังเสียง

https://www.booktime.co.th/บทความ/เสียงอ่านศาสนาคือโรงพยาบาลโลก

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744