สนุกคัดเก่งจีน ชุดเรียนรู้พินอิน - Book Time: be wise in time
แบบฝึกหัด / คัด
สนุกคัดเก่งจีน ชุดเรียนรู้พินอิน

ผู้เขียน: สนพ.ทฤษฎี
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
สนุกคัดเก่งจีน ชุดเรียนรู้พินอินขายดี
ผู้เขียน: สนพ.ทฤษฎี
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

สนุกคัดเก่งจีน ชุด เรียนรู้พินอิน ฝึกคัดคำศัพท์ 28 คำตามลำดับขีดมาตรฐาน พร้อมเรียนรู้พินอินพื้นฐานและฝึกอ่านพินอินด้วยเสียงมาตรฐาน เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบ ปูพื้นฐานสำหรับเด็กประถม มัธยมตอนต้น และผู้เริ่มเรียนภาษาจีน


ประโยชน์

  • เรียนรู้เสียงอ่านพินอินพร้อมกับคำศัพท์ง่ายๆ 58 คำ
  • แสดงวิธีคัดและลำดับขีดชัดเจนได้มาตราฐาน 2-13 ขีด
  • ศัพท์ 2 ภาษา จีน-ไทย
  • มีทั้งอักษรจีนตัวย่อและตัวเต็ม พร้อมเสียงอ่านจู้อิน
  • เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบ
  • ฝึกคัดตามเส้นประได้ลายมือสวยงามและฝึกสมาธิ
  • เหมาะเสริมการเรียนสำหรับเด็กประถม มัธยมต้น และผู้เริ่มเรียน

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744