สมุดแผนงาน พุทธศักราช 2567 “ชีวิตใหม่ : สงบกาย ใจเย็น เป็นนิพพาน” - Book Time: be wise in time
ธรรมะ/ศาสนา/ปรัชญา
สมุดแผนงาน พุทธศักราช 2567 “ชีวิตใหม่ : สงบกาย ใจเย็น เป็นนิพพาน”

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปก: 65.00 บาท
ราคาขาย: 58.50 บาท
ประหยัด: 6.5 บาท (10 %)
สมุดแผนงาน พุทธศักราช 2567 “ชีวิตใหม่ : สงบกาย ใจเย็น เป็นนิพพาน” ใหม่
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

"สมุดแผนงาน ชีวิตใหม่ : สงบกาย ใจเย็น เป็นนิพพาน”  เป็นหน้ากระดาษถนอมสายตา จำนวน 40 หน้า พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink มีปฏิทินปี 2566/2567/2568 และวันหยุดสำคัญ ใช้จดบันทึกแผนงานประจำปี โครงการประจำปี แผนงานประจำเดือน แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย โครงการปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ และกิจกรรมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ปฏิทินปี 2567 หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลส่วนตัว พร้อมธรรมคำกลอนพุทธทาสให้ธรรมะใกล้ตัว ใกล้ใจ หยิบใช้ได้ทันที “อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ” เปี่ยมไปด้วย 

  • "คุณค่าทางธรรม" จากบทกลอนธรรมะ ด้วยแนวคิด “ชีวิตใหม่” ที่ควรไปให้ถึง รู้จักตน รู้จักคน รู้จักธรรม สงบกาย ใจเย็น เป็นนิพพาน
  • "คุณค่าทางประวัติศาสตร์" จากรูปถ่ายสุดคลาสสิคที่ท่านพุทธทาสคัดสรรจับคู่กับกลอนด้วยมือท่านเอง
  • "คุณค่าทางศิลปะ" จากเสียงขับเสภาเสนาะหูของ อ. ณัฏฐกฤษฏิ์ อกนิษฐ์ธาดา ผ่าน QR Code ของแต่ละเดือน

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744