ประวัติสุขภาพใจ

ประวัติสุขภาพใจ

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

     สำนักพิมพ์สุขภาพใจ มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานทางปัญญาให้สังคมไทยมาตลอด 35 ปี เริ่มต้นจากการเป็นสำนักพิมพ์ในห้องแถวเล็กๆ  มี “บัญชา เฉลิมชัยกิจ” ผู้ก่อตั้ง มุ่งมั่นฝ่าฟันผลิตหนังสือคุณภาพ มีภรรยา “จินตนา เฉลิมชัยกิจ” เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด  เมื่อแรกเริ่มสำนักพิมพ์สุขภาพใจผลิตหนังสือสุขภาพก่อน จึงตั้งชื่อสำนักพิมพ์ว่า สุขภาพ ต่อมาไม่นานเริ่มทำหนังสือธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านจึงเมตตาบอกให้เติมคำว่า “ใจ” ลงท้าย จึงได้ชื่อว่า “สุขภาพใจ”

     ในปี 2529 ท่านพุทธทาสอนุญาตให้พิมพ์หนังสือของท่านเป็นเล่มแรก คือ “ตามรอยพระอรหันต์” ซึ่งท่านเริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2475 จากนั้นในปี 2531 ท่านอนุญาตให้พิมพ์ “หลักพระพุทธศาสนา” (คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์) ท่านพุทธทาสเคยถามบัญชาว่า ทำหนังสือแบบนี้ ขายได้หรือ  บัญชาตอบว่าลำบากอยู่ไม่น้อยเรื่องการเงิน ท่านจึงให้กำลังใจว่า “คุณทำอาชีพที่เป็นกุศล” บัญชาจะนึกถึงคำพูดประโยคนี้ทุกครั้งยามท้อ เพื่อไม่ยอมถอยในการเผยแพร่หนังสือธรรมะ

     คุณบัญชาประทับใจคำสอนท่านพุทธทาสตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ได้พบกับคำว่า “กายคือฟองน้ำ จิตเหมือนลม” จากหนังสือของท่านพุทธทาสในห้องสมุดโรงเรียน ก็เกิดกระจ่างใจ ศรัทธาท่านพุทธทาสและทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของท่านนับจากนั้นมาตามกำลัง เช่น พยายามก่อตั้งชมรมพุทธศาสตร์ที่มีสอนแก่นธรรม ไม่ใช่เพียงศาสนพิธี เมื่อเรียนอยู่ที่วิทยาลัยกรุงเทพฯ เป็นต้น

     ปัจจุบันสำนักพิมพ์สุขภาพใจก้าวสู่รุ่นที่สอง  มี “โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ” เข้ามาช่วยบริหารในช่วงปี 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันโชนรังสีและน้องอีกสองคน คือ อลีน และ ชวิน รวมถึงทีมงานกว่า 100 ชีวิต ช่วยกันสร้างสรรค์งานหนังสือ เพิ่มความหลากหลายของทั้งเนื้อหาและรูปแบบ มุ่งเป็นหนึ่งในคำตอบให้แก่สังคมไทย “เราไม่รีบ แต่เราไม่หยุด ทำไปตามกำลัง”

     ขอแนะนำสำนักพิมพ์ในเครือสุขภาพใจ ซึ่งผลิตหนังสือหลากหลายหมวด ดังนี้

 

  • “สำนักพิมพ์สุขภาพใจ” ผลิตหนังสือธรรมะและสุขภาพ
  • “สำนักพิมพ์ทฤษฏี” ผลิตหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
  • “สำนักพิมพ์อิ่มอ่าน” ผลิตแนววรรณกรรมแปล
  • “สำนักพิมพ์วันว่าง” ผลิตหนังสือวรรณกรรมไทย และกิจกรรมดีๆ สำหรับวันว่าง
  • “สำนักพิมพ์สายรุ้ง” ผลิตหนังสือเด็ก

     ในปี 2536 ท่านอาจารย์พุทธทาสมรณภาพ สุขภาพใจยังคงมุ่งมั่นผลิตหนังสือธรรมะของท่านออกมาอย่างสม่ำเสมอตามกำลัง นับแต่เริ่มใช้ชื่อ “สุขภาพใจ” ตามคำชี้แนะของท่านอาจารย์พุทธทาส จนบัดนี้ คุณูปการที่สุขภาพใจได้รับจากท่านนั้นประมาณค่ามิได้ และมิมีคำใดจะเอ่ยถึงพระคุณได้หมด ในด้านจิตใจ ถ้อยคำสอนและแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่าน ที่มีลักษณะ “อยู่เย็น เป็นประโยชน์” อย่างแท้จริง เป็นเข็มทิศให้กับชาวสุขภาพใจมาตลอด  แม้ว่าการบริหารงานจะเหนื่อยและหนัก ชาวสุขภาพใจก็ยิ้มแย้มเบิกบานเสมอเมื่อนึกถึงสวนโมกข์และคำสอนของท่านพุทธทาสที่ว่า “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม” “น้ำมนต์แท้คือน้ำเหงื่อ” “สุขแท้มีแต่ในงาน”

     การทำงานล้วนมีอุปสรรคให้เรียนรู้และก้าวข้ามขีดจำกัดในตัวเอง หนังสือทุกเล่มที่ออกสู่ผู้อ่าน เป็นเหมือนกำลังใจให้พนักงานทุกคนก้าวเดินต่อไปในวิถี “คนสร้างหนังสือ หนังสือสร้างคน”


ช่องทางการติดต่อ

E-mail: webmaster@booktime.co.th

Facebook: SukkhapabjaiPUB

Line: booktime

โทรศัพท์: 02 415 2621, 02 415 6507

Fax: 02 416 7744

ที่อยู่: เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744