บทความ

บรรณาธิการ หมวดภาษาญี่ปุ่น
14/3/2557 โดย Webmaster

จำนวนที่รับ: 2 อัตรา

ระดับการศึกษา: ป.ตรี

เกรดเฉลี่ย: 3.01-3.50

อายุระหว่าง: 20-35

เพศ: ไม่ระบุ

 ลักษณะงาน: ตรวจต้นฉบับ,พิสูจน์อักษร

เงินเดือน: 12,000-15,000 บาท

สวัสดิการ: 

  • ประกันสังคม
  • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
  • ที่พัก
  • วันหยุดพิเศษปฏิบัติธรรมพร้อมค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

1. ต้องมีความเข้าด้านภาษา

2. มีความสนใจและเข้าในเรื่องหนังสือ

3. มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างดี

4. มีความเมตตากรุณา,เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน

5. มีความนอบน้อมถอมตัว,มีมารยาท,อารมณ์ดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานบางมด

 

ส่งประวัติ Resume พร้อม Portfolio (ถ้ามี) ได้ที่ webmaster@booktime.co.th

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744