บทความ

สวนโมกข์เสวนา
01/1/2557 โดย Webmaster

 

“...ทำกับฉันอย่างกะฉันนั้นไม่ตาย
ยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง
มีอะไรมาเขี่ยไค้ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง
ทำกับฉันอย่างกะฉันไม่ตายเถิด
ย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนง
ทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้ง
ทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกัน”

 

ด้วยเหตุปรารภของพุทธทาสภิกขุดังบทประพันธ์ “พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย”นี้ จึงเกิดให้มีการจัดสวนโมกข์เสวนาเกิดขึ้น ด้านงานจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ผนวกกับการเผยแผ่ธรรมผ่านการเสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในปี ๒๕๕๖ หอจดหมายเหตุฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์สุขภาพใจ ได้ออกแบบการสวนโมกข์เสวนาในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ไปจนถึงพฤษภาคมปี ๒๕๕๗

 
วันเวลาและสถานที่
ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๑-๔  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โถงกิจกรรม ชั้น ๑

 

  • เสาร์สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ มีเรื่องจดหมายเหตุบอกเล่าของผู้คนผู้ร่วมทาง การเดินทางของสิ่งของ บันทึกบอกเล่า แห่งความทรงจำ จดหมายเหตุบอกเล่าบุคคลร่วมสมัยกับพุทธทาสภิกขุ
  • เสาร์สัปดาห์ที่ ๒ BIA BOOK CLUB ล้อมวงพูดคุยเรื่องราวธรรมผ่านหนังสือและสื่อธรรม โดยการชักชวนเพื่อนภาคีสำนักพิมพ์ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนกันมาเป็นเจ้าภาพ เปิดตัวหนังสือธรรมะที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนกันเสาร์
  • สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนจะเป็นวันแห่งการเปิดกรุงานธรรมพุทธทาส พบกับการจัดแสดงนิทรรศการ ไม่ว่าเป็นข้าวของ เครื่องใช้ ภาพถ่าย อุปกรณ์ถ่ายภาพ ฯลฯ โดยคัดสรรจากคลังจดหมายเหตุพร้อมกับบุคคลร่วมสมัยผู้ซึ่งถวายงานท่านพุทธทาสในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาเป็นคนต้นเรื่อง ชวนให้ได้กลับไปค้นหาผ่าน ไม่ว่าเป็นเรื่อง งานบันทึกเสียง โรงมหรสพทางวิญญาณ ความเข้าใจในเพื่อนต่างศาสนา พุทธศาสนานิกายเซ็น  การถ่ายภาพ งานธรรมโฆษณ์ฝ่ายหญิง เป็นต้น ถือว่างานนี้ส่วนงานจดหมายเหตุจะทำจดหมายเหตุบอกเล่า (Oral History) กันอย่างจริงจังและได้เปิดกรุงาน ธรรมท่านพุทธทาสออกมาแสดงเป็นนิทรรศการในงานเสวนากำหนดการเสวนาสำหรับเดือน

 

 

หมายเหตุ

 ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง https://www.facebook.com/buddhadasaarchives หรือโทร.สอบถาม
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ โทร. ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744