บทความ

กิจกรรมสวนโมกข์เสวนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
02/02/2557 โดย Webmaster

ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

จัดโดย สนพ.สุขภาพใจ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เสาร์ที่ ๑ ก.พ.

หัวข้อ "เกร็ดชีวิตและธรรมะพุทธทาสภิกขุจากศิษย์ใกล้ชิด"
โดย พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร ลูกศิษย์ที่ท่านพุทธทาส
เป็นอุปัชฌาย์ ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดตะกรบ

เสาร์ที่ ๘ ก.พ.

หัวข้อ “เทคโนโลยีกับการภาวนา”
โดย กุณฑ์ สุจริตกุล
ผู้จัดการโครงการ "ธรรมะ-ทำมะ ๒๖๐๐ ปี  แห่งการตื่น ๒๖ วันเปลี่ยนชีวิต" ผู้ริเริ่ม “ทำมะ ไม่ธรรมดา”  แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
ร่วมพูดคุยกับผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
เจริญสติในชีวิตประจำวัน

เสาร์ที่ ๑๕ ก.พ.
หัวข้อ "ต้นไม้แห่งปัญญา พุทธธรรมนำสันติสุขสู่สังคม" 
โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์

เสาร์ที่ ๒๒ ก.พ. งด

 

หมายเหตุ

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

 

 

กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางhttps://www.facebook.com/buddhadasaarchives หรือโทร.สอบถาม
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ โทร. ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744