Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > สวนโมกข์เสวนา

[สวนโมกข์เสวนา] กิจกรรมสวนโมกข์เสวนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
2/3/2557 โดย Webmaster

ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

จัดโดย สนพ.สุขภาพใจ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

เสาร์ที่ ๑ มี.ค.

หัวข้อ “การอบรมให้แก่ฝรั่งที่สวนโมกข์นานาชาติ”
โดย พระเมธี สุเมธโส
ลูกศิษย์ผู้ถวายงานธรรมทูต สืบสานงานอบรมและนำชมภาพปริศนธรรม ในโรงมหรสพทางวิญญาณ

เสาร์ที่ ๘ มี.ค.

หัวข้อ "บทบาทสื่อธรรมออนไลน์ ทางรอดหรือกับดักข่ายใยมารของยักษ์ตาบอด"
โดย ทีมหนังสือและธรรมออนไลน์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ
ดำเนินรายการโดย คุณไพโรจน์ สิงบัน

เสาร์ที่ ๑๕ มี.ค.
หัวข้อ “บรมธรรมกับการเมือง”
โดย คุณสุพล โล่ห์ชิตกุล
วิทยากรไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ ที่สวนโมกข์นานาชาติ อ.ไชยา

เสาร์ที่ ๒๒ มี.ค.

หัวข้อเสวนา "การอนุรักษ์งานท่านอาจารย์พุทธทาสจากงานต้นฉบับสู่ยุคดิจิทัล"
เปิดกรุธรรมกับ คุณสการะ จันทร์อ่วม
หนึ่งในทีมคนสำคัญ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์งานประมวลงานธรรมของพุทธทาสภิกขุ

 

หมายเหตุ

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

 

 

กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางhttps://www.facebook.com/buddhadasaarchives หรือโทร.สอบถาม
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ โทร. ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

 


แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Posts