บทความ

พนักงานขับรถ
14/3/2557 โดย Webmaster

จำนวนที่รับ: 1 อัตรา

ระดับการศึกษา: ม.6 - ปวช.

เกรดเฉลี่ย: 2.00-2.50

อายุ: 21-35 ปี

เพศ: ชาย

ลักษณะงาน: ขับรถส่งหนังสือตามร้านหนังสือในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เงินเดือน: ไม่ระบุ

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • วันหยุดพิเศษปฏิบัติธรรม พร้อมค่าใช้จ่าย
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)
 • ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
 • กองทุนเพื่อพนักงานกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย)
 • เงินช่วยเหลือโอกาสต่าง ๆ
 • ส่งฝึกอบรมตามสายงานฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และไม่เสพสิ่งเสพติด
 • ไม่เป็นบุคคลที่ต้องโทษตามกฎหมาย
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • รอบรู้เส้นทางในเขต กทม. และปริมณฑล
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

ส่งประวัติ Resume พร้อม Portfolio (ถ้ามี) ได้ที่ webmaster@booktime.co.th

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744