บทความ

กิจกรรมสวนโมกข์เสวนา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
7/4/2557 โดย Webmaster

สวนโมกข์เสวนา โดย สนพ.สุขภาพใจ
ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เสวนาธรรม ทุกวันเสาร์ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๕ และ ๑๒ เม.ย. งด

๑๙ เม.ย.

หัวข้อ ครั้งหนึ่งของลูกผู้ชาย - บวช เรียน ครอบครัวได้อะไร
โดย คุณพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา เจ้าของผลงานธรรมะชิวๆ
และ น้องโอมลูกชายคนโต

๒๒ เม.ย.

หัวข้อ พุทธทำสธรรมสำหรับครู : ดวงประทีปของโลก
โดย คุณสุชาดา ชมธวัช
ผู้ร่วมทำงานขับเคลื่อน "ชมรมครูศีลธรรม" นำพุทธทาสธรรมสำหรับครู 

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744