บทความ

สืบสานปณิธานพุทธทาสสู่สากล
30/4/2557 โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ร่วมกับสวนโมกข์กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวนโมกข์เสวนา

หัวข้อ "สืบสานปณิธานพุทธทาสสู่สากล"
เสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ สวนโมกข์กรุงเทพฯ  หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนจตุจักร

โดย

วิทยากร: พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ (วัดแทนวันดีเจริญสุข)
พิธีกร: คุณขันทอง วัฒนประดิษฐ์

 เนื่องจากเดือนพฤษภาคมปีนี้ ตรงกับวันวิสาขบูชา (๑๓ พ.ค. ๕๗) ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา และตรงกับวันคล้ายวันเกิดท่านพุทธทาส (๒๗ พ.ค. ๕๗)

ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และหาคำตอบไปกับหัวข้อเสวนา "สืบสานปณิธานพุทธทาสสู่สากล" ไปกับพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ (วัดแทนวันดีเจริญสุข) และคุณขันทอง วัฒนประดิษฐ์

  • ท่านพุทธทาส กับหลักธรรมที่ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
  • ปณิธาน 3 ประการ ของท่านพุทธทาส
  • สืบสานปณิธานพุทธทาส และหลักธรรมที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

 

การเดินทางไปสวนโมกข์กรุงเทพฯ

สามารถลง MRT จตุจักร BTS หมอชิต หรือ MRT พหลโยธิน แล้วเดินทางตามแผนที่ด้านล่าง

ขอขอบคุณภาพแผนที่จาก BIA Book Club

สามารถดูภาพใหญ่ได้ที่ link นี้


ข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษติดต่อ 
อรปราง อธิหิรัญวงศ์ (อร) 086-415-1212
อัคคณัฐ ชุมนุม (ภา) 086-574-3373
Line id : booktime 
email: marketing@booktime.co.th


สืบสานปณิธานพุทธทาสสู่สากล ผ่านผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ

หนังสือแนะนำ

ปณิธาน ๓ ประการ

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 100.00 บาท 90 บาท 

หนังสือชุดอื่น ๆ

1. หนังสือชุดทางเดินชีวิต

ทางเดินชีวิต เล่ม 1 การปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส

ประพันธ์โดย ธรรมทาส พานิช
ราคา 100.00 บาท 90 บาท 

ทางเดินชีวิต เล่ม 2 ศิลปะครองชีวิต

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 110.00 บาท 99 บาท 

ทางเดินชีวิต เล่ม 3 ปาฏิหาริย์ที่ดับทุกข์ได้

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 80.00 บาท 72 บาท 

2. หนังสือชุดลัดสั้นถึงธรรม

สุญญตาธรรม ฉบับย่อ + CD MP3

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 180.00 บาท 162 บาท 

อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ + CD-MP3

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 100.00 บาท 90 บาท 

บรมธรรม ฉบับย่อ + CD MP3

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 180.00 บาท 162 บาท 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท + CD-MP3

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 110.00 บาท 99 บาท 

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744