บทความ

กิจกรรมสวนโมกข์เสวนา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
2/5/2557 โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สวนโมกข์เสวนา โดย สนพ.สุขภาพใจ
ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เสวนาธรรม ทุกวันเสาร์ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๓ พ.ค. ๒๕๕๗

หัวข้อ "สืบสานปณิธานพุทธทาสสู่สากล"
โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ
สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข

๑๗ พ.ค. ๒๕๕๗

หัวข้อ "อัศจรรย์วันเพ็ญเดือนหก"
วันวิสาขบูชา ค้นหาความหมายอันงดงาม
โดย อ. ประมวล เพ็งจันทร์

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๗
เสวนาเนื่องในวาระ
"บุญล้ออายุ ๑๐๘ ปี ท่านอาจารย์พุทธทาส"

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษติดต่อ

อรปราง อธิหิรัญวงศ์ (อร) 086-415-1212
อัคคณัฐ ชุมนุม (ภา) 086-574-3373
Line id : booktime
email: marketing@booktime.co.th


แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744