บทความ

ปฏิทินฝึกสติ เปิดมิติแห่งความสุข
14/11/2557 โดย กระวานกะกานพลู คอลัมน์ลมหายใจสีเขียว เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14 พ.ย. 57

( ดูภาพใหญ่คลิก )

 

สัปดาห์นี้กานพลูชวนท่านผู้อ่านไปคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังปฏิทินธรรมคำกลอนสอนใจของท่านพุทธทาสภิกขุกันค่ะ

วรุฒม์ ทองเชื้อ บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ผู้อยู่เบื้องหลังปฏิทินพุทธทาสที่ครองใจตลาด ครองใจคนมากว่า 10 ปี เล่าว่า สำหรับปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง มีแก่นว่า "ศุขทั่วกัน" ซึ่งได้เผยโฉมมาให้ดูวัน เวลา เพื่อวางแผนล่วงหน้ากันข้ามปีแล้ว

"สำหรับคำว่า 'ศุข' ที่สะกดด้วย 'ศ' เป็นคำโบราณ เนื่องจากท่านพุทธทาสภิกขุเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 คำนี้ก็ใช้กันมาแต่โบราณ แล้วมาเปลี่ยนเป็น ส เสือ เมื่อไรไม่แน่ใจ" โดยความหมายของ ศุขทั่วกัน วรุฒม์ อธิบายว่า คือเราปรารถนาให้ผู้คนมีความสุขโดยถ้วนทั่ว ความหมายก็คือ ให้เรามีพรหมวิหาร 4 ต่อกัน คือ เราจะมี เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่ง 'ศุขทั่วกัน' นี้ มาจากบทกลอนของท่านพุทธทาสที่ท่านเขียนชื่อบทไว้ว่า "ปิดทองพระ"

การปิดทอง ต้องหมายถึง ความสมัคร
ประพฤติธรรม พร้อมพรัก ตามท่านสอน
เพื่อบูชา เต็มรัก ประจักษ์ตอน
ท่านม้วยมรณ์ หรือยังอยู่ ดูตรงกัน

ศุขจะเกิด ทั่วกัน นั้นยืนนาน
ทุกเหตุการณ์ ทุก ๆ ภพ  ประสพสันต์
เพราะเหตุที่ มีธรรม ประจำวัน
ประพฤติมัน อย่างกับของ ที่ต้องกิน

ผิดจากนี้ มีแต่ จะงายงม
ดูไม่สม ตามส่วน ที่ควรถวิล
ปิดทองนอก ได้ความงาม ตามระบิล
ปิดทองใน ใจสิ้น ความว่ายเวียนฯ 

วรุฒม์ ขยายความบทกลอนนี้ไว้ว่า ถ้าเราจะปิดทองพระแล้วให้ได้ตรงตามพุทธประสงค์ ต้องนำธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ นี่คือการปิดทองที่ได้ผล

"ก็คือ ไม่ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ หรือปรินิพพานไปแล้ว หากเรายังปฏิบัติอยู่ ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ายังอยู่ และถ้าจะให้เกิดความสุขทั่วกัน ทุก ๆ วันจะต้องมีธรรมะ มีการปฏิบัติธรรมเหมือนกับของที่ต้องกิน ไม่ให้ว่างเว้นสักวันเลย แล้วคนเราจะสุขแบบยั่งยืน ลองนึกถึงพระพุทธรูปที่ปิดทองคำเปลวเพื่อให้สวยงาม ไม่หมองคล้ำ นี่คือการปิดทองภายนอก แต่การปิดทองภายในก็คือ การลดละกิเลสไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ต้องกลับมาว่ายวนในวัฏสงสารอีก"

กานพลูขอขยายความต่ออีกนิด สำหรับปฏิทินนี้ เวลาที่เราดูวันนัดหมาย การวางแผนงานที่บันทึกไว้ในแต่ละวัน เราก็อ่านบทกลอน ที่ประทับอยู่ในเดือนแต่ละเดือน แล้วน้อมมาพิจารณาในใจ นำไปปฏิบัติทุกวันได้เลย ทุกวัน ๆ ให้มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเลยประมาณนั้น วรุฒม์อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งหมดมี 12 บทกลอน ตั้งแต่มกราคม ไปจนถึงธันวาคม แต่ละเดือนก็พยายามคัดสรรบทกลอนที่ท่านพุทธทาสมุ่งเผยแผ่ธรรมะในทางปฏิบัติในแต่ละเดือน ๆ ไป จัดทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะ

"เวลาเรานั่งทำงาน ด้านวันที่ก็หันมาหาเรา แล้วอีกด้านเวลามีแขกมา แขกก็จะได้อ่านบทกลอนไปเรื่อย ๆ ได้ประโยชน์สองสถาน คือเป็นทั้งบันทึกส่วนตนด้วย และแขกก็ได้อ่านด้วย เมื่ออ่านแล้วก็นำไปใช้ สิ่งที่นำไปใช้คือ 'สติ' เรียกว่า เป็นการฝึกสติให้เคยชินในชีวิตประจำวัน"

เพราะบทกลอนทุกบท เมื่อนำมาสรุปใจความให้ย่นย่อก็คือ เรื่อง 'สติ' อย่างเดียว

"เมื่อมีสติ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม มีธรรมไปจนถึงบรรลุธรรมเลยทีเดียว แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น กัลยาณมิตรสำคัญมาก ในการชักนำเรามาสู่หนทางแห่งสตินี้ ธรรมะจริง ๆ แล้ว มันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การคบเพื่อน หรือการคบมิตรที่ดี ดังที่มงคล 38 ประการได้กล่าวไว้ ซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสว่า พระองค์เป็นกัลยาณมิตรให้กับเรา เพราะฉะนั้นการคบมิตรดี คือพระพุทธเจ้า เป็นต้น เราก็จะได้ฟังแต่เรื่องดี ๆ จิตใจก็โน้มน้าวเข้าสู่เรื่องดี ๆ ไปสู่การประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรม สิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ในใจเรื่อย ๆ ธรรมะก็จะอยู่ในจิตใจตลอดเวลา ตั้งแต่เช้า ตื่นมาก็ตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม เจริญสติ ในชีวิตประจำวัน"

แต่แน่นอนว่าจะต้องมีการพลั้งเผลอบ้าง วรุฒม์แนะว่า แต่เมื่อยามคิดได้ ระลึกได้ ก็ให้ฝึกสติเลยเดี๋ยวนั้น

"วิธีการฝึกสติที่ดีที่สุดก็คือ มีสติรู้ตัวในเวลาที่ทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าหยิบจับสิ่งของ สนทนา เดินเหิน ขับรถ ในการทำงาน ทำกิจการใด ๆ ฝึกได้หมด"

ดังนั้น เพื่อนภายนอก และเพื่อนภายในจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก วรุฒม์ให้ข้อคิดว่า ท่านพุทธทาสเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อว่า 'ธรรมะเป็นคู่ชีวิต' ก็เพื่อให้เราเห็นว่า ธรรมะนี่แหละจะเป็นเพื่อนแท้ของเราตลอดไป จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตมาเยือน หากเราคบธรรมะเป็นเพื่อน ก็คือ มีสติระลึกรู้อยู่กับการกระทำใด ๆ ก็ตาม หรือมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา ธรรมะก็จะอยู่กับเรา และสร้างความสุขภายใจใจให้กับเราตลอดไป

มากไปกว่านั้นก็คือ ธรรมะสามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นด้วย จนกระทั่งเรา 'ศุขทั่วกัน' นั่นคือเป้าหมาย!

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ศุขทั่วกัน 

ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 80.00 บาท
สมุดแผนงาน ศุขทั่วกัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 60.00 บาท
สมุดบันทึก ศุขทั่วกัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 85.00 บาท
สมุดบันทึก ศุขทั้งวัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 85.00 บาท
สมุดจดแบบพกพา ศุขทั่วกัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 40.00 บาท
สมุดจดแบบพกพา ศุขทั้งวัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 40.00 บาท
สมุดจดแบบพกพา ศุขทุกอณู 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 40.00 บาท
สมุดจดแบบพกพา ศุขทั่วอาเซียน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 40.00 บาท
แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744