Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > ธรรมะ

[ธรรมะ] 10 คำคมธรรมะ ที่มียอดแชร์สูงสุดในเพจสุขภาพใจ ส่งท้ายปี 2557
19/11/2557 โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก ! ถ้าใครเป็นแฟนเพจของสำนักพิมพ์สุขภาพใจมาอย่างเหนียวแน่น จะต้องทราบดีว่า สำนักพิมพ์สุขภาพใจนั้น ทำภาพสวย ๆ ประกอบคำคมดี ๆ เป็นธรรมะให้ทุกคนได้ศุขทั่วกันอยู่เนือง ๆ ตลอดปี 2557 นี้

วันนี้ก็เลยคัดมาเป็น "10 คำคมธรรมะ ที่มียอดแชร์สูงสุดในเพจสุขภาพใจ ส่งท้ายปี 2557" มาฝากทุกคน ที่ต้องการมีธรรมะในชีวิตประจำวัน จะได้มีความศุขทั่วกันส่งท้ายปีเก่าค่ะ


อันดับ 1
"ผลของการฝึกจิตได้สำเร็จนั้นก็คือ มีความสุขทันตาเห็น ความสุขแท้จริง ไม่ใช่สุขเพราะเงินทองซึ่งยั่วยุกิเลส แต่สุขเพราะความสงบแห่งจิต" -- พุทธทาสภิกขุ

ที่มา

จิตตภาวนา ทุกรูปแบบ 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 35.00 บาท 


อันดับ 2

“ผู้ที่มีจิตใจหลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่มีการกระทบกระทั่งด้วยความรู้สึก ทางใจก็ดี ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ไม่กระทบกระทั่งใคร” -- พุทธทาสภิกขุ

ที่มา

สุขแท้ (BOOK + CD MP3) ชุด สุขปัจจุบัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 110.00 บาท

 

อันดับ 3

“ถ้ามีความหมายว่าเรา ว่าของเรา เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย มันก็เป็นทุกข์แก่ตัวเรา” -- พุทธทาสภิกขุ

ที่มา

อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่ + CD-MP3 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 130.00 บาท


อันดับ 4

“โปรดเห็นใจเถิดว่า ทุกคนมีข้อจำกัด แล้วถ้าเรามองเห็นข้อจำกัดนั้น เราจะเห็นใจ” -- อ. ประมวล เพ็งจันทร์

ที่มา

ชุด เล่าด้วยรัก... ฟังด้วยใจ เล่ม 1 เรียนรู้และเปลี่ยนแปลง 
ประพันธ์โดย ประมวล เพ็งจันทร์
ราคา 100.00 บาท


อันดับ 5

“การบวชนั้น เป็นโอกาสที่จะได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ คือได้รับความรอดแห่งจิตใจ ได้รับอมตธรรมความไม่ตายแห่งจิตใจ” -- พุทธทาสภิกขุ

ที่มา

บวชทำไม 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 160.00 บาท


อันดับ 6

"การให้ธรรมะเป็นทานนั้น คือการให้ความรู้ที่สามารถทำผู้ได้รับให้สามารถช่วยเหลือตนเอง จนรอดพ้นจากความทุกข์ได้และเป็นความสว่างไสวทางวิญญาณทำชีวิตนี้ให้ตื่นจากหลับและเบิกบานไม่มีความงัวเงียด้วยอวิชชา" -- พุทธทาสภิกขุ

ที่มา

จิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 25.00 บาท


อันดับ 7

“ความเกลียดชังรังเกียจ มาจากความเคยชินที่ เราสูญเสียความเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์สูญเสียความเชื่อมั่นในความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์แต่ละคน” -- อ. ประมวล เพ็งจันทร์

ที่มา

ชุด เล่าด้วยรัก... ฟังด้วยใจ เล่ม 2 ก้าวผ่านความรุนแรง 
ประพันธ์โดย ประมวล เพ็งจันทร์
ราคา 80.00 บาท


อันดับที่ 8

“อย่าเชื่อตามผู้อื่น อย่างในหลักกาลามสูตร เอาไปจดจำกันไว้บ้างให้เชื่อด้วยความเห็นแจ้ง ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงของตนเอง” -- พุทธทาสภิกขุ

ที่มา

ชุดทางเดินชีวิต เล่ม 3 ปาฏิหาริย์ที่ดับทุกข์ได้ 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 80.00 บาท

อันดับที่ 9

"แม้ภูเขาจะกลายเป็นทองไปทั้งลูก-ทั้งลูก ทั้ง ๒ ลูก มันก็ยังไม่พอแก่ความต้องการของบุคคลแม้เพียงคนเดียว: ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้ว พึงประพฤติตนให้พอเหมาะพอสมเถิด ดังนี้. ความขาดแคลนชนิดนี้เป็นความขาดแคลนผิดปกติ หรืออุตริวิตถารเป็นความไม่รู้จักอิ่มจักพอในทางวิญญาณ ทั้งที่ตนเองมีวัตถุเหลือเฟือ เป็นความขาดแคลนอย่างลมๆ แล้งๆ ด้วยอำนาจการครอบงำของความเข้าใจผิดหรืออวิชชา" -- พุทธทาสภิกขุ

ที่มา

จิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 25.00 บาท


อันดับ 10

"การที่เราโกรธขึ้นมา นี้คือความพ่ายแพ้ คือการที่เราอ่อนแอบังคับจิตใจไม่ได้" -- พุทธทาสภิกขุ 

ที่มา

ปฏิจจสมุปบาท ในชีวิตประจำวัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 30.00 บาท แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Posts