เปิดตัว ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช ๒๕๖๒ ๒๕ ปี TOGETHER WITHOUT END อยู่กันนิรันดร

เปิดตัว ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช ๒๕๖๒ ๒๕ ปี TOGETHER WITHOUT END อยู่กันนิรันดร

เชิญร่วมกิจกรรมเปิดตัว "ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาสพุทธศักราช ๒๕๖๒"


ด้วยปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในชื่อชุด “อยู่กันนิรันดร” ที่มูลนิธิและสำนักพิมพ์สุขภาพใจนำเสนอ เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหลักคิดมีธรรมะเป็นหนึ่งเดียวนิรันดร์คือธรรมที่มีอยู่ตลอดเวลา รอคอยผู้คนพบอยู่อย่างไม่จำกัดกาล ทำชีวิตให้มีความสุขทุกวัน 
พิเศษสุดปีนี้ ครบ “๒๕ ปีปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส”ยังจะได้ฟังเสียงอ่านบทประพันธ์ครบทั้ง ๑๒ เดือน 


ด้วยเสียงอ่านแท้จริงของท่านพุทธทาส เสียงอ่านของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และคุณแทนคุณ จิตต์อิสระ  เป็นการเพิ่มอรรถรส เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงธรรมะได้มากขึ้น “ปฏิทินธรรมชุดเดียว ใช้สอยได้ถึง ๓ วิธี มีค่าทางด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่ง


แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744