Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > บทความน่ารู้

[บทความน่ารู้] ทรงพระเจริญ พระนามเต็มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน 2560 โดย สุขภาพใจ

ทรงพระเจริญ
พระนามเต็ม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระสมญาอีกอย่างหนึ่งว่า “หนอนหนังสือ” ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จประทับ ณ ที่ใด พระองค์จะทรงมีหนังสือติดพระหัตถ์อยู่เสมอ แม้จะเสด็จประทับในรถยต์หรือเครื่องบินก็ตามค่ะ ^^
“แม่พิมพ์ด้านการเรียนรู้   คุณครูแห่งการอ่าน  อาจารย์ทางการเขียน”


แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Posts