Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > ธรรมะ

[ธรรมะ] วันวิสาขบูชา
10 พฤษภาคม 2560 โดย พุทธทาส อินทปัญโญ

 

วันวิสาขบูชา.

   บัดนี้ขอ  บังคม  บรมบาท

สมเด็จพระ  โลกนาถ  ชินสี์

เนื่องในวัน  วิสาข  ปุณณมีนี้

พระปัญญา  บารมี  พิชิตชัย

 

   ขจัดเสีย  ซึ่งความ  เห็นแก่ตัว

ประสพผล  เป็นมหา-   อัตตาใหญ่

เป็นที่พึ่ง  แก่หมู่สัตว์  กำจัดภัย

ทั่วภพไตร  มีพระธรรม  กำจัดมาร

 

   พระทรงมี  เมตตา  มหาพลัง

ขนสัตว์ขึ้น  จากฝั่ง  แห่งสงสาร

ได้พร้อมพรั่ง  ดังพระ  ประณิธาน

มวลหมู่มาร  พ่ายแพ้  แก่พระบารมี ฯ


แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Posts