วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

 

วันวิสาขบูชา.

   บัดนี้ขอ  บังคม  บรมบาท

สมเด็จพระ  โลกนาถ  ชินสี์

เนื่องในวัน  วิสาข  ปุณณมีนี้

พระปัญญา  บารมี  พิชิตชัย

 

   ขจัดเสีย  ซึ่งความ  เห็นแก่ตัว

ประสพผล  เป็นมหา-   อัตตาใหญ่

เป็นที่พึ่ง  แก่หมู่สัตว์  กำจัดภัย

ทั่วภพไตร  มีพระธรรม  กำจัดมาร

 

   พระทรงมี  เมตตา  มหาพลัง

ขนสัตว์ขึ้น  จากฝั่ง  แห่งสงสาร

ได้พร้อมพรั่ง  ดังพระ  ประณิธาน

มวลหมู่มาร  พ่ายแพ้  แก่พระบารมี ฯ

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744