หมวดหนังสือ :
ประวัติศาสตร์และชีวประวัติ > วัฒนธรรม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 250.00 บาท
ราคาขาย: 200.00 บาท

ประหยัด: 50 บาท (20 %)


ใส่รถเข็น

ความเป็นมาของชนชาติลาว

ผู้เขียน: -

ผู้แปล: ไผท ภูธา

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9786161400408

Barcode: 9786161400408

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 328 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ปอนด์

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

หนังสืิอที่ชี้ให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานและกรสถาปนาอาณาจักรของชนชาติลาวมองเห็นอดีตแห่งความบากบั่น ล้มลุกคลุกคลานของบรรพบุรุษของชนชาติลาว ภายในเล่มคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับข้อมูล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โบราณสถานโบราณวัตถุ ที่ทำให้รู้ว่าชนชาติลาวมาจากไหน วิวัฒนาการมาอย่างไรรวมถึงลำดับกษัตริย์ วัฒนธรรมและตำนานต่างๆอย่างกระจ่างชัดจากมุมมองนักประวัติศาสตร์ชาวลาว

สารบัญ

ภาค 1 : ชนชาติลาวสมัยปฐมโบราณ

1. วิวัฒนาการมนุษยชาติ

- วิวัฒนาการของมนุษยชาติในยุคต่างๆ

2. ถิ่นกำเนิดของชนชาติลาวและบางหลักฐาน

2.1 ขวานหินโบราณ

2.2 ภาพเขียนตามหน้าผาใน สปป. ลาว

2.3 มนุษย์ศรีโคตรบูร ที่แขวงคำม่วน

2.4 ภาพเขียนตามหน้าผาและถ้ำในประเทศไทย

2.5 เสาหินตั้งที่แขวงหัวพัน, ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

 - การสร้างเสาหินตั้งที่พระธาตุหลวง

2.6 เสาหินตั้งที่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง

2.7 ไหหินที่ทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง

2.8 ไหดินเผาที่เหล่าป่าโก เมืองปากงึม

2.9 เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงและโนนนกทา

2.10 ร่องรอยเมืองโบราณ อายุ 3,000 ปี

2.11 บางหลักฐานเกี่ยวกับคนลาวโบราณในมณฑลยูนนาน สป. จีน

2.12 การสำรวจเม็ดเลือด ยืนยันว่า ชนชาติลาวคือเจ้าของดั้งเดิมของแหลมสุวรรณภูมิ

2.13 เอกสารประกอบอื่นๆ

(1) หนังสือตำนานอุรังคธาตุ

- ตำนานอุรังคธาตุ
- เมืองสาเกดร้อยเอ็ดประตู
- กำเนิดเมืองเวียงจันทน์

(2) หนังสือประวัติพระธาตุเจดีย์โลกะจุฬามณีหรือพระธาตุหลวง

(3) หนังสือประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ถึงสมัยปัจจุบัน

(4) หนังสือประวัติศาสตร์อีสาน

(5) หนังสือบ้านผือ ร่องรอยจากอดีต

(6) หนังสือศิลปะและโบราณคดีของลาว

(7) หนังสือประวัติศาสตร์ลาวโดยย่อ

(8) หลักฐานด้านภาษาพูดของคนลาว

(9) ความเห็นเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติลาว

3. การเคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานของชนชาติลาว

3.1 การสร้างรัฐในแหลมสุวรรณภูมิ

3.2 การสร้างรัฐในเขตเอเชียภาคกลาง

3.3 การแย่งชิงดินแดนในแหลมสุวรรณภูมิ

 - สาเหตุที่ชาวอินเดียอพยพมาสู่สุวรรณภูมิ

- หนังสือพงศาวดารกัมพูชา

4. สรุปเนื้อหาภาค 1


ภาค 2 : อาณาจักรลาวโคตรบูร

1. ความเป็นมาของอาณาจักรลาวโคตรบูร

2. อาณาจักรลาวโคตรบูรในคริสต์ศตวรรษที่ 8

3. สรุปเนื้อหาภาค 2


ภาค 3 : อาณาจักรอ้ายลาว

1. การก่อตั้งนครรัฐ

2. อาณาจักรอ้ายลาวสมัยนครเพงาย

2.1 บทความของท่านเตเรียง

2.2 เอกสารเก่าแก่ของจีนเกี่ยวกับชนชาติลาว

3. อาณาจักรอ้ายลาวสมัยนครหนองแส

  • ขุนสีนุโล
  • ขุนโลเส้ง หรือ ขุนโล้เส็ง

ก. ความรุ่งเรืองของอาณาจักรลาวหนองแส

 - ขุนบรม หรือ พีล่อโก๊ะ

 - ขุนลอ หรือ โก๊ะล่อฝง

 - ขุนอิโมชิน หรือ อิโมชุน

 - ขุนอินหลี

- ขุนฟ้าเย่า

- ขุนเอี้ยวหล้ง

ข. ความเสื่อมโทรมและพังทลายของอาณาจักรลาวหนองแส

- ขุนฟ้า
- ประวัติศาสตร์ยูนนาน

ค. สภาพการณ์ภายหลังการพังทลายของอาณาจักรลาวหนองแส

บางข้อมูลเกี่ยวกับชนชาติลาวสมัยโบราณ

ค.1 พงศาวดารเวียดนามโบราณ

ค.2 บทความของท่าน เฮ เซ็ง-ติง

- นง ซี กาว : วีรบุรุษชนชาติลาวจ้วง

ค.3 บทความของท่านซาย คำ เมือง

ค.4 หนังสือพื้นขุนบรม

ค.5 หนังสือภาษาไทยเรื่อง “ปราบเงี้ยว”

ค.6 บทความของหมอวิลเลี่ยม คลิพตั้น ด็อดด์

ค.7 บทความของท่านวิ วัน - อ่าน

ค.8 บทความของท่านแซมมวล อาร์. คล้าก

ค.9 บทความของท่านเตเรียง เดอ ลากูเบอรี

- ความเป็นมาของคำว่า “ไตชาน”

ค.10 พงศาวดารอาณาจักรมาว

- ขุนเสือขวัญฟ้า

- ขุนสอเยี่ยมฟ้า

- ประชาชนรัฐชานหรือฉาน เมื่อก่อนเรียกว่า “เงี้ยว”

ค.11 พงศาวดารอาณาจักรอาหม

ค.12 หลักฐานจากศิลาจารึกอักษรลาว

(1) ศิลาจารึกที่วัดวิชุน (วิชุล) แขวงหลวงพระบาง

(2) ศิลาจารึกที่บ้านแร่ จังหวัดสกลนคร

(3) ศิลาจารึกอายุพันปีที่พระธาตุหลวง นครเวียงจันทน์

4. สรุปเนื้อหาของภาค 3


ภาค 4 : การสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

1. ก่อนการสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

2. ผู้สถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

3. ประวัติเจ้าฟ้างุ่มตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่โบราณ

3.1 การเคลื่อนทัพของเจ้าฟ้างุ่ม

3.2 รวมหัวเมืองลาวทางภาคเหนือ

3.3 เจ้าเมืองเชียงรุ่งขออ่อนน้อม

4. การสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

4.1 รวมลาวล้านนาเข้ามาร่วม

4.2 รวมลาวโคตรบูรเข้ามาร่วม

4.3 ฉลองชัยที่นครเวียงจันทน์

5. สรุปเนื้อหาของภาค 4

6. การฉลองอาณาจักรลาวล้านช้าง ค.ศ. 2003 ครบรอบ 650 ปี ที่นครหลวงเวียงจันทน์


ภาค 5 : สรุปเนื้อหาภายในเล่ม

1. ถิ่นฐานเดิมของบรรพบุรุษชนชาติลาว การก่อตั้งนครรัฐและอาณาจักรต่างๆ

2. อาณาจักรลาวโคตรบูร

3. อาณาจักรอ้ายลาว

4. การก่อสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books