หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 35.00 บาท
ราคาขาย: 31.50 บาท

ประหยัด: 3.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัส

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9786161400071

Barcode: 9786161400071

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 70 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

ธรรมะอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาปฏิบัติตามเพื่อผลอันน่าอัศจรรย์ใจ “ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัส” เป็นธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2510 เนื้อหาโดยภาพรวมกล่าวถึงลักษณะหรือสภาวะของความว่าง (จิตว่าง) และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึง “ความว่าง” หลากหลายแง่มุม เป็นหนังสือที่จะทำให้เราเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต รู้จักลด ละ ปล่อยว่าง ตลอดจนวิธีที่จะทำให้เรามีจิตใจเป็นอิสระ อยู่เหนือความทุกข์ และเหนือปัญหาทั้งปวงในโลกได้ ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม จัดอยู่ในชุด “ธรรมะอัศจรรย์ใจ” หลักธรรมพื้นฐานเข้าใจง่ายเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการน้อมนำธรรมะซึ่งเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างให้เห็นหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-