หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > ธรรมะ 109 ปี พุทธทาส

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 80.00 บาท
ราคาขาย: 72.00 บาท

ประหยัด: 8 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

ความรอดพื้นฐานของฆราวาส

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก: มิถุนายน 2558

ISBN: 9786161401870

Barcode: 9786161401870

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 102 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ถนอมสายตา 2 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

ความรอดพื้นฐานของฆราวาส ธรรมะคัดสรรจากธรรมบรรยายท่านพุทธทาส ชุดธรรมโฆษณ์

หนังสือที่ทำให้ฆราวาส ซึ่งมีความเป็นอยู่ดูเหมือนกับว่า ไม่ค่อยเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมากนัก มีธรรมะช่วยให้อยู่อย่าง มีความสุขได้จริง ด้วยธรรมบรรยาย

 • ธรรมะสำหรับฆราวาส
 • ฆราวาสธรรมที่เป็นธรรมะประเภทเครื่องมือ
 • กำลังของฆราวาส
 • ความรอดพื้นฐานของฆราวาส

เป็นฆราวาสไม่ขาดธรรมะ ก็ประสบความสุขความสำเร็จได้ตามต้องการ

สารบัญ

ธรรมะสำหรับฆราวาส

 • คำสอนเกี่ยวกับฆราวาสขั้นต้น
 • ฆราวาสธรรมระดับกลาง
 • ฆราวาสธรรมระดับสูง

ฆราวาสธรรมที่เป็นธรรมะประเภทเครื่องมือ

 • ฆราวาสธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
  ๑. สัจจะ-ความจริงใจ
  ๒. ทมะ-บังคับตัวเอง
  ๓. ขันติ-ความอดทน
  ๔. จาคะ-สละสิ่งที่ไม่ต้องการให้อยู่ในจิตใจออกไป
 • ฆราวาสธรรมในฐานะที่ต้องปฏิบัติ
 • อิทธิบาท ๔ เครื่องมือให้ถึงความสำเร็จ 

กำลังของฆราวาส

 • ฆราวาสต้องมีอุดมคติเพื่อไปถึงจุดหมายของชีวิต
 • พื้นฐานที่ทำให้เกิดกำลัง คือ อุดมคติ
 • คนเราควรมีกำลัง ๔ อย่าง
  ๑. กำลังกาย-มีสุขภาพ อนามัยดี
  ๒. กำลังจิต-ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
  ๓. กำลังปัญญา-ความรอบรู้
  ๔. กำลังธรรม-ความถูกต้อง (อริยมรรคมีองค์ ๘)
 • กำลังของพระธรรมสำคัญที่สุด
 • กำลังทั้ง ๔ อย่าง สำเร็จได้ด้วย "ธรรมเพียงคำเดียว"

ความรอดพื้นฐานของฆราวาส

 • วัฒนธรรมของชาวพุทธ
 • ความรอดพื้นฐานของฆราวาส
  ๑. ความขยันขันแข็ง
  ๒. ความสุภาพอ่อนโยน 
  ๓. ความกตัญญู
  ๔. ความมีศีลมีสัตย์
  ๕. ความประหยัด
  ๖. เมตตาใจกว้างใจบุญ
  ๗. ความอดกลั้น
  ๘. การยอมรับ
  ๙. ความไม่ตามใจกิเลส
  ๑๐. ความมีแบบฉบับเป็นของตนเอง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books