หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 35.00 บาท
ราคาขาย: 31.50 บาท

ประหยัด: 3.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

จิตตภาวนา ทุกรูปแบบ

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744099891

Barcode: 9789744099891

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 70 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

จิตตภาวนาทุกรูปแบบ เพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิต จิตตภาวนาทุกรูปแบบ ตีพิมพ์จากธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของจิต, วิธีการฝึกจิต และผลของการฝึกจิต ในหลายรูปแบบ และหลายระดับขั้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงผู้ที่สนใจฝึกอย่างจริงจังในระดับผู้ได้ฌาน-วิปัสสนา โดยท่านพุทธทาสได้ชี้ให้ว่า ชีวิตของคนเราทั้งหมดขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียว จะมีความสุข หรือความทุกข์อยู่ที่ “จิต” นี้เท่านั้น จึงควรที่จะฝึกจิตไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อค้นพบความสุขอย่างแท้จริง จิตตภาวนาทุกรูปแบบ เป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม จัดอยู่ในชุด “ธรรมะสว่างใจ” หลักธรรมพื้นฐานเข้าใจง่ายเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการน้อมนำธรรมะซึ่งเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างให้เห็นหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง