หมวดหนังสือ :
ชุดหนังสือ

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 1,470.00 บาท
ราคาขาย: 1,323.00 บาท

ประหยัด: 147 บาท (10 %)

ติดต่อสอบถามได้ทาง
webmaster@booktime.co.th ค่ะ

sendLINE

ชุด ธรรมะพุทธทาส 1 (ปกแข็ง 7 เล่ม)

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 59103

Barcode: 59103

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: หน้า

ปก: ปกแข็ง

เนื้อใน: ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

ชุด ธรรมะพุทธทาส 1 (ปกแข็ง 7 เล่ม ) 

 
ประกอบด้วย

 
1. โพธิปักขิยธรรมประยุกต์

 
เรื่องย่อ 
โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ คือ การกระทำที่กระทำให้มันครบถ้วนในการนำโพธิปักขิยธรรมมาใช้จนสำเร็จประโยชน์
ท่านอธิบายธรรมะในแต่ละหมวดพร้อมทั้งการประยุกต์เพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ท่านสมมุติว่าถ้าโพธิปักขิยธรรมเป็นเรือ การประยุกต์ก็เหมือนการแจวเรือเป็น ภิกษุสามเณรนอกจากแจวเรือเพื่อตนแล้ว ก็ต้องแจวให้คนอื่นนั่งด้วยพุทธบริษัทก็ควรจะแจวเรือนี้ ให้โลกทั้งโลกเคลื่อนไปได้ ก็จะเรียกว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะทำได้


2.  ชุมนุมปาฐกถา ชุด พุทธธรรม

 
เรื่องย่อ  
ปาฐกถาครั้งสำคัญอันเป็นที่ฮือฮาที่สุด 7 ปาฐกถา 1 ปัญหาถามตอบสมบูรณ์ที่สุด กระตุกความรู้สึกให้ต้องเพ่งพินิจพิจารณา หากฟันฝ่าอุปสรรคที่เปรียบประดุจดังภูเขาขวางกั้นไปได้ก็จะพบกับพุทธธรรมสมปรารถนา
ด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนจากการนั่งแสดงธรรมมาเป็นการยืนแสดงปาฐกถาธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในพุทธศาสนา สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่มีขณะนี้ ขาดเพียงครั้งเดียวคือ "การปฏิบัติธรรมที่เป็นภูเขาหิมาลัย" จนบัดนี้ก็ยยังหาต้นฉบับไม่พบ

 

3.  คนถึงธรรม ธรรมถึงคน

 
เรื่องย่อ  
จิตหรือคนก็ตาม ที่ลุถึงธรรมแล้ว ย่อมมีสมรรถภาพพิเศษอยู่หลายอย่างหลายชนิด ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง เช่น มีจิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติ มีจิตสดชื่นแจ่มใส มีจิตสว่างไสวประกอบไปด้วยปัญญา ดังนี้เป็นต้น จึงช่วยให้คิดเก่ง ตัดสินใจเก่ง พินิจพิจารณา ค้นคว้าสิ่งทั้งปวงเก่ง มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ลึกซึ้งจนปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องอย่างมหัศจรรย์ งานที่ยากลำบากก็กลายเป็นงานที่ง่ายๆ ไป สรุปรวมเรียกว่า เพราะมีจิตใจพิเศษเนื่องจากการถึงธรรม นี้เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่ง

 

4.  อานาปานสติ ฉบับสมบูรณ์ คู่มือที่จำเป็นต้องมีในการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมะ


เรื่องย่อ  
สมาธิจิตล้วนๆ น่ะ มันเป็นความสงบ, เป็นความสุข : แต่ยังไม่สูงสุด !! ถ้าสูงสุด : จิตที่เป็นสมาธิ ต้องเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรค ผล นิพพาน คือวิปัสสนาญาณอันดับสุดท้าย ที่ดับกิเลสทั้งหลายได้. ดังนั้น สมาธิจิต ที่พร้อมกับการดับกิเลสนั่นแหละ จะเรียกว่าเป็นเรื่องของสมาธิที่แท้จริง ! การกระทำความเพียรทางจิต จึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่สมาธิ, ให้มันก้าวต่อไปถึงขั้นวิปัสสนาเรื่องมันก็จะจบ. สารบัญ -บทที่ ๑ สิ่งที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ -บทที่ ๒ การหมดความเห็นแก่ตัวคือความหมดทุกข์ -บทที่ ๓ ชีวิตคือขันธ์ทั้ง ๕ มิใช่ตัวตน -บทที่ ๔ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน -บทที่ ๕ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน -บทที่ ๖ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน -บทที่ ๗ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 

5.  ปฏิจจสมุปบาทกับอานาปานสติ

 
เรื่องย่อ  
ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักวิชาที่ต้องรู้ ตั้งเข้าใจ อานาปานสติเป็นการปฏิบัติให้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชานั้น มันแยกกันไม่ได้อย่างนี้เพราะการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุก มันก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างคลุกเคล้ากันไประหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอานาปานสติ ในตัวชีวิตของเรานี้ มันมีการเป็นอยู่ หรือการกระทำที่คลุกเคล้ากันไประหว่างสิ่งทั้งสองนี้ ดังนั้นจึงต้องพูดพร้อมกันสองเรื่อง


6.  ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม

 
เรื่องย่อ  
หนังสือธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ในการรวบรวมปัญหาและการแก้ปัญหานานาชนิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในพุทธศาสนา โดยแบ่งอย่างชัดเจนออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. ปัญหาอันเนื่องมาการศึกษาเล่าเรียน (ปริยัติ) เช่น การที่ผู้ศึกษายังไม่รู้อะไรบ้าง รู้ผิดๆ ถูกๆ บ้าง รู้ตรงกันข้ามบ้าง หรือการรู้ไม่ตรงจุดหมาย 2. ปัญหาอันเนื่องมาแต่การกระทำตามที่ได้เล่าเรียน (ปฏิบัติ) แม้จะเรียนปริยัติมาแล้ว ผู้ศึกษาก็ยังเลือก เพื่อการปฏิบัติ ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก มองแต่สิ่งภายนอกตัว มากกว่าจะเล็งถึงสิ่งภายในตัว คิดแต่ว่าจะปฏิบัติที่นั่นที่นี่ อย่างนั้นอย่างนี้ โดยไม่ได้มองถึงแก่นที่แท้จริง 3. ปัญหาอันเนื่องมาแต่ผลของการปฏิบัติ (ปฏิเวธ) เช่น ผู้ศึกษามักไม่รู้ว่าธรรมะนี้ต้องถือเอาด้วย “ใจ”, รู้สึกเอาด้วย “ใจ” หรือแม้กระทั่งประมาทถือตัวว่าเคยทำได้แล้ว แต่หยุดหรือย่อหย่อนไปเสีย เป็นต้น ซึงหากผู้ที่สนใจปฏิบัติได้มองเห็น และเข้าใจปัญหาอย่างแจ่มแจ้งจากหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็จะทำให้รู้จัก และรู้ใจตนเอง ตลอดต่อเนื่องไปจนถึงมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติให้ถึงธรรมได้อย่างแน่นอน


7.  วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนา ฉบับนานาแบบอย่างสมบูรณ์

 
เรื่องย่อ  
หนังสือเล่มนี้มีวิธีฝึกสมาธิ - วิปัสสนาอย่างสมบูรณ์ จึงได้จัดทำเป็น ๔ ตอน คือ ๑. สอุปาทิเสสสูตร, ๒. อานาปานสติ, ๓.สมาธิ - วิปัสสนา ระบบลัดสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป และ ๔.ว่าด้วยปรมัตถปฏิปทาที่ไม่เกี่ยวกับปริยัติ