โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
นิพพานสำหรับทุกคน


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
นิพพานสำหรับทุกคน
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744099044
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
50 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

“จงปรับปรุงจิตให้ดีอยู่เสมอ อย่าให้กิเลสเกิดขึ้นมา ก็จะพบความเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้, ทำสมาธิให้ถูกต้อง กิเลสเกิดไม่ได้ ก็เย็นๆ หายใจเข้าก็เย็น หายใจออกก็เย็น, หายใจเข้าก็เย็น, หายใจออกก็เย็น อยู่กับพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้” ท่านพุทธทาสสอนไว้ได้อย่างน่าฟัง น่าคิด ว่าเราทุกคนสามารถนิพพานได้ เพราะนิพพานเป็นเรื่องปัจจุบันที่ทุกคนสามารถมีได้แม้ในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า หรืออีกหมื่นชาติแสนชาติอย่างที่เข้าใจกัน ขอแต่เราทำใจให้สงบเย็น เป็นนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ ก็จะพบนิพพานแล้ว เรียกว่านิพพานน้อยๆ หรือนิพพานชิมลอง หนังสือกล่าวถึงลักษณะของนิพพานในหลากหลายแง่มุมตั้งแต่นิพพานขั้นพื้นฐานสำหรับสามัญชนทั่วไปจนถึงขั้นสูงสุด คือสำหรับพระอรหันต์ “นิพพานสำหรับทุกคน” เป็นหนังสือดีหนึ่งในร้อยเล่มในวาระ ๑๐๐ ปีพุทธทาส ในชุด ธรรมะอัศจรรย์ใจ เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744