โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
นิพพานจุดหมายปลายทางของชีวิต


ราคาปก: 45.00 บาท
ราคาขาย: 40.50 บาท
ประหยัด: 4.5 บาท (10 %)
นิพพานจุดหมายปลายทางของชีวิต
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098481
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
90 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

การศึกษาเรื่องนิพพานหรือเกี่ยวกับนิพพาน จึงเป็นสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นของสำคัญ, ควรทำให้มีทั่วไปแม้กระทั่งแก่เด็กๆ เด็กพุทธบริษัทควรทำให้มีความนึกคิดผิดจากเด็กที่มิใช่พุทธบริษัท คือเขาควรจะนึกหรือถือหลักในใจว่า สิ่งที่ประเสริฐที่สุด คือความหลุดพ้น, หรือว่าความหลุดพ้นนั้น คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ดีที่สุดก็ได้. แม้จะยังไม่อาจรู้ได้ชัดเจนว่า หลุดพ้นจากอะไร หรืออย่างไรเพียงไหน ก็ควรจะให้รู้ว่าหลุดพ้นจากทุกข์ หรือสิ่งที่ตัวไม่ชอบไปพลางก่อน, แล้วจะค่อยรู้สูงขึ้นไปเอง

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744