หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > ธรรมะชุดธรรมโฆษณ์

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 380.00 บาท
ราคาขาย: 342.00 บาท

ประหยัด: 38 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 2

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744099563

Barcode: 9789744099563

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 624 หน้า

ปก: ปกแข็ง

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

หลักปฏิบัติเข้มข้น อันเป็นเครื่องมือทำลาย ตัวกู-ของกู โดยตรง และรุนแรง!!

หนังสือ “ธรรมปาฏิโมกข์” เล่มนี้ เป็นเล่มต่อเนื่องจากการบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุที่มุ่งหมายอบรมสั่งสอนเป็นการภายในเฉพาะภิกษุผู้บำเพ็ญสมณธรรมที่สวนโมกขพลาราม ด้วยคำสอนที่ตรงไปตรงมา รุนแรง ไม่อ้อมค้อม และไม่ประจบผู้ฟัง

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เปี่ยมด้วยอุบายวิธี หรือเคล็ดลับในการทำลายกิเลสและป้องกันมิให้กิเลสเกิดขึ้น ด้วยเครื่องมือเพียงมีสติสัมปชัญญะ หิริโอตัปปะ ขันติ โสรัจจะ, และวิธีปฏิบัติในกรณีต่างๆ ; เพื่อผลลัพธ์แห่งการมีดวงตาเห็นธรรมได้ในชาติปัจจุบัน หากผู้ใดกำลังค้นหาความจริงว่าที่แท้นั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรกันแน่ และสอนอะไรกันแน่ แล้วจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลรวดเร็วลัดสั้นที่สุด ได้ผลตรงตามพุทธประสงค์ ทันเวลาก่อนจะสายเกินไป ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้เป็นอันขาด

สารบัญ

คำชี้ชวน

๑ : วิธีการฝึกจิต 
๒ : เข้าใจพุทธศาสนาให้ถูกต้อง จะไม่ขัดกับศาสนาใด
๓ : วิปัสสนากรรมกร
๔ : ธรรมมะเข้ามา-ตัวกูออกไป ตัวกูเข้ามา-ธรรมะออกไป
๕ : ธรรมชาติ ว่างจากตัวกู-ของกู
๖ : ตัวกู-ของกูเกิด ก็มีวัฏฏสงสาร ตัวกูดับ ก็มีนิพพาน
๗ : สังสาระ-มีอยู่ในนิพพาน นิพพาน-ก็มีอยู่ในสังสาระ
๘ : ปริยัติ, ปฏิบัติ, สำคัญที่ดับตัวกู-ของกู
๙ : สร้างนรกในอากาศ
๑๐ : เรื่องการให้ทาน
๑๑ : "ธรรม" เพียงคำเดียว
๑๒ : ยิ่งฉลาด ยิ่งโง่!
๑๓ : ปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญ
๑๔ : ความเป็นธรรมของตัวกู
๑๕ : จุดตั้งต้นของความทุกข์อยู่ที่ตัวกู-ของกู
๑๖ : ตัวกู-ของกู เป็นเรื่องปรมัตถ์
๑๗ : ไม่มีใครผิด-ใครถูก มีแต่อะไรผิด-อะไรถูก
๑๘ : ความกลัว
๑๙ : หลักพื้นฐานของตัวกู-ของกู
๒๐ : ปัญญาความรู้ของ "ตัวกู" ย่อมหลอน "ตัวกู"!
๒๑ : สันทิฏฐิโก-เกี่ยวกับ "ตัวกู"
๒๒ : ทุกเรื่องเนื่องด้วยตัวกู-ของกู