หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะนักเขียนอื่นๆ

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 20.00 บาท
ราคาขาย: 18.00 บาท

ประหยัด: 2 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ผู้เขียน: พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9744093498

Barcode: 9789744093493

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 32 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

เสนอแนะเทคนิควิธีการทำให้หายโกรธอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 1 นึกถึงผลเสียของความเป็นมักโกรธ ขั้นที่ 2 พิจารณาโทษของความโกรธ ขั้นที่ 3 นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ ขั้นที่ 4 พิจารณาว่าความโกรธคือการสร้างทุกข์ให้ตนเอง ขั้นที่ 5 พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ขั้นที่ 6 พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า ขั้นที่ 7 พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ ขั้นที่ 8 พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา เป็นต้น