หนังสือส่งเสริมการอ่าน
บทร้อยกรอง สุภาษิต คำพังเพย


ราคาปก: 89.00 บาท
ราคาขาย: 80.00 บาท
ประหยัด: 9 บาท (10 %)
บทร้อยกรอง สุภาษิต คำพังเพย
ผู้เขียน: ดำรงวุฒิ ดอกแก้ว

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786169038597
สำนักพิมพ์ สิปประภา
14.5 x 21 ซ.ม.
104 หน้า
ปกอ่อน
ปอนด์

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยนวกับความรู้ในเรื่องสุภาษิตและคำพังเพยของไทยแก่เด็กและเยาวชน โดยจัดทำในรูปแบบของบทร้อยกรองที่สละสลวย และจดจำได้ง่าย มีภาพประกอบสวยงาม พร้อมคำอธิบายความหมายและตัวอย่างการใช้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านภาษาให้คงอยู่สืบไป และยังมีคำกลอนสอนใจอีก 47 คำกลอนอีกด้วย

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744