หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 45.00 บาท
ราคาขาย: 40.50 บาท

ประหยัด: 4.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

นิพพานจุดหมายปลายทางของชีวิต

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744098481

Barcode: 9789744098481

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 90 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

การศึกษาเรื่องนิพพานหรือเกี่ยวกับนิพพาน จึงเป็นสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นของสำคัญ, ควรทำให้มีทั่วไปแม้กระทั่งแก่เด็กๆ เด็กพุทธบริษัทควรทำให้มีความนึกคิดผิดจากเด็กที่มิใช่พุทธบริษัท คือเขาควรจะนึกหรือถือหลักในใจว่า สิ่งที่ประเสริฐที่สุด คือความหลุดพ้น, หรือว่าความหลุดพ้นนั้น คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ดีที่สุดก็ได้. แม้จะยังไม่อาจรู้ได้ชัดเจนว่า หลุดพ้นจากอะไร หรืออย่างไรเพียงไหน ก็ควรจะให้รู้ว่าหลุดพ้นจากทุกข์ หรือสิ่งที่ตัวไม่ชอบไปพลางก่อน, แล้วจะค่อยรู้สูงขึ้นไปเอง