หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 30.00 บาท
ราคาขาย: 27.00 บาท

ประหยัด: 3 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744097880

Barcode: 9789744097880

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 60 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

เป็นหนังสือที่อธิบายความหมายและคุณลักษณะของนิพพานตั้งแต่ระดับสามัญชนทั่วไป จนถึงระดับสูงสุดของพระอรหันต์ โดยท่านอาจารย์พุทธทาสได้ชี้ให้เห็นว่า นิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อม หรือเหลือวิสัย เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้แม้ในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า หรือหมื่นชาติแสนชาติอย่างที่เข้าใจกัน ขอแต่เพียงเราทำใจให้สงบเย็น - เป็นนิพพาน ที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้ได้ เท่านี้ก็ชื่อว่าได้ชิมรสนิพพานน้อยๆ หรือนิพพานตัวอย่างแล้ว สารบัญ - นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ - พุทธบริษัทรู้เรื่องนิพพานไม่สมบูรณ์ - รู้จักนิพพานว่าถึงยาก จะถึงต่อตายแล้ว - บ้างว่านิพพานสูญเปล่าไม่มีรสอะไร - ต้องเข้าใจภาษาคน-ภาษาธรรมจะเข้าใจนิพพานง่ายขึ้น - ต้องศึกษาชาติ-ความเกิดทั้งภาษาคน-ภาษาธรรม - ความหมายของนิพพานของพระพุทธเจ้า - คุณของนิพพานมีอยู่แก่ชีวิตประจำวัน - นิพพานอันสมบูรณ์ อบรมให้มีขึ้นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ - แนวปฏิบัติให้ปรากฏนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ - รู้จักนิพพานต้องปฏิบัติจนรู้สึกในใจเอง - จิตที่ถึงนิพพาน มีอิสรภาพสูงสุด - ศึกษาให้รู้จักความหมายของนิพพานโดยภาษา - ประวัติของการใช้คำ "นิพพาน" - วิธีรู้จักนิพพาน ต้องฝึกจิต รู้จักฤทธิ์ของกิเลส - เมื่อจิตว่างจากกิเลสจะพบนิพพาน - รู้จักนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้กันเถิด - จิตถึงนิพพานได้ต้องอุปาทาน - ต้องควบคุมรู้ทันผัสสะและเวทนาเพื่อไม่เกิดอุปาทาน - ระวังทำให้อุปาทานลดลงจะถึงนิพพานโดยลำดับ