หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > พุทธทาสลิขิต

กลับหน้าหมวดหนังสือ

พุทธทาสลิขิต เล่ม 2

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789747364101

Barcode: 9789747364101

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: x ซ.ม.

จำนวนหน้า: หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

รวบรวมลิขิตธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุที่มีในที่ต่างๆ มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน เนื้อหามีทั้งหมด 13 ตอน เริ่มตั้งแต่ พินัยกรรม, คำปรารภและข้อคิดอิสระ, ธรรมะกับชีวิต, ชุดหนทางรอดของมนุษย์เรา, ชุดสัจจสาร, พระพุทธศาสนาและระหว่างศาสนา, ปรมัตถธรรมและศีลธรรมกลับมาเป็นต้น