ธรรมะนักเขียนอื่นๆ
วิถีพุทธ


ราคาปก: 119.00 บาท
ราคาขาย: 107.00 บาท
ประหยัด: 12 บาท (10 %)
วิถีพุทธ
ผู้เขียน: ธรรมรักษา

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789747228984
สำนักพิมพ์ สติ
14.5 x 21 ซ.ม.
160 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

วิถีพุทธ วิถีแห่งอริยมรรค สู่ ความดับทุกข์และสร้างสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้? รวบรวมแนวปฏิบัติตามพุทธวิถี โดยการปฏิบัติตนตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลัก

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744