ธรรมะชุดอื่นๆ
ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี


ราคาปก: 120.00 บาท
ราคาขาย: 84.00 บาท
ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744097897
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
192 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ท่านอาจารย์คัดเลือกธรรมะที่มีอยู่มากมายในพระคัมภีร์ รวบรวมมาเป็นหมวดหมู่ ให้อยู่ในหลักตามที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมาย มีทั้งฝ่ายความทุกข์ และฝ่ายความดับทุกข์ ทำให้ศึกษาเข้าใจง่าย สะดวก ลึกซึ้ง ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาในอดีต สารบัญ -ภาคนำ ว่าด้วยการจำแนกธรรม สำหรับศึกษาและปฏิบัติ -ภาคที่ ๑ ว่าด้วยหลักธรรมฝ่ายความทุกข์ -ภาคที่ ๒ ว่าด้วยหลักธรรมฝ่ายความดับทุกข์

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744