ชีวประวัติ
๑๑๑ ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา


ราคาปก: 1,500.00 บาท
ราคาขาย: 1,350.00 บาท
ประหยัด: 150 บาท (10 %)
๑๑๑ ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ผู้เขียน: พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786161400132
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
21 x 28.6 ซ.ม.
968 หน้า
ปกแข็ง
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

นายกคนซื่อ ๕ สมัย สุภาพบุรุษประชาธิปไตย ขวัญใจประชาชน ๑๑๑ ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เชษฐบุรุษ คือสารคดีชีวิตที่เข้มข้น ขวนค้นคว้า น่าสนใจทั้งผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาในเรื่องการเมืองการปกคอรง หรือผู้ต้องการต้นแบบ ต้องการแรงบันดาลใจ หรือต้องการรู้จักนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นหลักให้กับแผ่นดินไทยตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ชีวประวัติ นับตั้งแต่การต่อสู้ชีวิตในช่วงปฐมวัย จนถึงบั้นปลายในวันสุดท้ายของชีวิต ที่มีเงินเหลืออยู่เพียง ๑๓๗ บาท จากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมอย่างรอบด้าน เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าอ่าน ครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์, โอวาท, คติพจน์, คำปราศรัย, คำกล่าวอวยพร, บทความ, บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง และอีกหลายแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระยาพหลฯ ที่คนไทยควรรู้ เช่น เบื้องหลังกรณี๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕, การยึดอำนาจและบทบาทในทางประวัติศาสตร์, กำเนิดเพลงชาติไทยและเพลงที่มีความเกี่ยวพันกับคณะราษฎร, เบื้องหลังการเป็นหัวหน้าคณะราษฎร, การสอบสวนหลวงประดิษฐ์มนูธรรม, สุนทรพจน์ที่พระยาพหลฯกล่าวในที่ประชุมคณะร่วมก่อการ ในการวางหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๙ เวลาบ่าย ฯลฯ

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744