หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท

ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

การทำชีวิตให้มีธรรมะ

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก: 2553

ISBN: 9786161400248

Barcode: 9786161400248

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 60 หน้า

ปก: ปกแข็ง

เนื้อใน: ปอนด์ 2 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

วิธีทำชีวิตให้มีธรรมะ โดยเริ่มต้นจากความสนใจ ศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากชีวิต หรือความรู้สึกในจิตใจ ซึ่งจะทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สารบัญ

  • ศึกษาธรรมะต้องเรียนรู้ความรู้สึกในใจ
  • พึงสนใจธรรมะ 4 ความหมาย
  • ธรรมะเป็นเรื่องของชีวิต
  • ศึกษาธรรมะไม่สำเร็จเพราะไม่รู้จักชีวิต
  • ความเป็นอยู่ทั่วไป มันทำให้โง่ ไม่รู้จักชีวิต
  • จิตเดินทางผิดจึงมีปัญหา
  • ธรรมะเท่านั้นจะแก้ปัญหาได้
  • ความฉลาดใช้ธรรมะเป็นทางเดินของชีวิต
  • ขอให้รู้จักเรื่องของชีวิตโดยถูกต้อง
  • หลักปฏิบัติที่ถูกต้องคืออริยมรรค