โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
การควบคุมกระแสแห่งชีวิต


ราคาปก: 35.00 บาท
ราคาขาย: 31.50 บาท
ประหยัด: 3.5 บาท (10 %)
การควบคุมกระแสแห่งชีวิต
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098795
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
10.5 x 14.6 ซ.ม.
70 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

การควบคุมกระแสแห่งชีวิต เราจะควบคุมกระแสแห่งชีวิต ก็คือควบคุมส่งเหล่านี้ให้ถูกต้อง คือควบคุมเรื่องธาตุให้ถูกต้อง เรื่องขั้นธ์ให้ถูกต้องเรื่องปฏิจจสมุปบาท ให้ถูกต้อง ควบคุมเรื่องความทุกข์ให้ถูกต้อง, นั่นก็คือควบคุมชีวิตที่เป็นไปอย่างถูกต้อง มันไม่กัดเจ้าของ มีความสงบเยือกเย็นและเป็นประโยชน์อย่างที่ว่ามาแล้ว

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744