โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
การมีธรรมะให้ทันแก่เวลา


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
การมีธรรมะให้ทันแก่เวลา
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9744097035
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
50 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา 2 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ที่เรียกว่า ฝึกสติสัมปชัญญะ อย่างอานาปานสติ นั่นแหละคือการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีที่สุดวิธีหนึ่ง หัดมีสติอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้สึกอยู่ แม้แต่จะเคลื่อนไหวอิริยาบถ เดิน ยืน นั่ง นอน นี้ต้องทำอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ.

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744