โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง


ราคาปก: 35.00 บาท
ราคาขาย: 31.50 บาท
ประหยัด: 3.5 บาท (10 %)
การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9744097027
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
70 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา 2 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

เป็นการเสนอแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีหลักการและเหตุผลที่สมบูรณ์ที่สุดแนวทางหนึ่ง เพราะได้นำเอาหลักการดำเนินชีวิตที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามารวมไว้อย่างครบถ้วน เช่น การดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง (อริยมรรค-มรรคมีองค์ ๘) ตามหลักสมถวิปัสสนาและการดำเนินชีวิตตามกฎอิทัปปจยตา เป็นต้น ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ตลอดจนขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นนี้ การได้นำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744